Εμείς οι δρομείς πολλές φορές κοιτώντας τον καθρέπτη (σωματολάτρεις γαρ),δίνουμε έμφαση στις γάμπες μας. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουμε πως η θέση της γάμπας σε σχέση με το γόνατό μας, έχει μεγάλη συμβολή στο κινητικό αποτέλεσμα του τρεξίματος μας.

Ο σωστός σχεδιασμός του προπονητικού προγράμματος αποτελεί το σημαντικότερο, ίσως,παράγοντα για τη μακροχρόνια και σταθερή  βελτίωση της απόδοσης. Δυστυχώς,η συνήθης πρακτική για την εκπόνηση ενός προγράμματος προπόνησης είναι συνήθως μια από τις ακόλουθες: