Κυρ Αλέκος "Οι μόνοι κερδισμένοι στον Μαραθώνιο, είναι οι εθελοντές"

Ο Κυρ Αλέκος, έπιασε στο στόμα του τον Μαραθώνιο!!

Ο μόνος κερδισμένος στον Μαραθώνιο είναι ο εθελοντής που έτρωγε γύρο!!

Ο μόνος λόγος να τρέξω Μαραθώνιο, είναι να έχει ταβέρνα στον τερματισμό!!